آموزش مکالمه حرفه ای وآیلتس

0.000

آیلتس سریع

هر چهار جلسه نیم نمره ارتقاء یابید

 

توسط

مهندس فراز

مدرس، مترجم فیلم، مؤلف و محقق

کارشناس ارشد آموزش زبان

دارنده آیلتس 8.5

با مجوز تدریس از دانشگاه کمبریج انگلستان

* * * * * * * * * *

mobile   09120957059

WhatsApp   09213938445

telegram.me/faraz_ilya

instagram.com/farazenglish

اطلاعات تماس
آموزش مکالمه حرفه ای وآیلتس