تمبر آلمان 1939 سوم رایش دانزیگ

محل مبدا: آلمان و مستعمرات
کیفیت: Mint Never Hinged/MNH
درجه: درجه بندی نشده
گواهینامه: گواهی

اطلاعات تماس
تمبر آلمان 1939 سوم رایش دانزیگ
2920 Hemlock Street , ونکوور, بریتیش کلمبیا V6B, Canada
سایر اطلاعات
قیمت
$84,47