حمل باربین شهری

0.000

حمل بار شهرستان است و باربری  تهران فعالیت دارد با توجه به این که این باربری بورس وانت و نیسان برگشتی از تهران به سراسر کشور است و از انجایی که باربری تهران منظور استان تهران است تمام شهرستان های اطراف مانند باربری شهریار و شهر قدس را شامل میشود پس کافیست به سایت شهرستان بار سر بزنید از تهران و به تهران سرویس اماده داریم ممنونم

اطلاعات تماس
حمل باربین شهری
سایر اطلاعات
قیمت
$0,00