سولفور Sulfur

Commodity: Sulfur granule 99.97

Origin: Turkmenistan
FOB BND
QTY: 100000 mt

اطلاعات تماس
سولفور Sulfur
مشهد بلوار وکیل آباد ، بلوار صیاد شیرازی ، صیاد شیرازی ۱۹، پلاک سه، طبقه اول، واحد دو. , ۹۱۷۹۹۸۶۳۷۶
سایر اطلاعات
قیمت
$175,00