فروش زمین مزروعی

زمین مزروعی با قابلیت تغییر کاربری

نزدیک دریا

متراژ۸۰۰۰متر

اطلاعات تماس
فروش زمین مزروعی
شهرستان تالش.روستای میانکوه , 4371737336