نصاب سانترال

0.000

نصاب سانترال ، نصب سانترال ، راه اندازی سیستم ویپ و تلفن های تحت شبکه ، تعمیر و نصب انواع سانترال ، نگهداری انواع پروژه های مخابراتی تلفن سانترال برای ادارات ارگانها نهادمراکزدولتی سازمانها وشرکتها و کارخانجات و………

02158785-02186021797

اطلاعات تماس
نصاب سانترال