کیت تشخیص سریع(ایمونوکروماتوگرافی)

فروش و عرضه انواع کیت های تشخیص سریع(رپید) از برندهای معتبر داخلی و خارجی
بیبی چک
کیت LH
کیت رپید تشخیص انواع مواد مخدر
با شرایط همکاری مناسب

شماره تماس: ۰۹۰۱۰۰۱۲۲۰۲
لینک واتساپ: ‏https://wa.me/+989010012202

اطلاعات تماس
کیت تشخیص سریع(ایمونوکروماتوگرافی)
شهریار شهرک صنعتی گلگون بلوار مرکزی جنوبی بلوک 1059 , 3359751894
سایر اطلاعات
قیمت
$0,00