نمایش 9 24 36

کنجد مرغوب ایرانی

کنجد مرغوب ایرانی   کنجد یک گیاه گلدار است و متعلق به کلاس گیاهان دو لپه ای است. دانه های