نمایش 9 24 36

زردچوبه ایرانی

زردچوبه ایرانی   مزایای زردچوبه عمدتا به دلیل طبیعت شیمیایی آن است. ترکیبات زردچوبه به نام کورکومینوئیدها (مانند کورکومین ،