انجیر خشک (77)

بادام (2)

پسته (3)

تخمه (1)

توت خشک

خرما (11)

زرشک (1)

عناب خشک

فندوق

کشمش (1)

گردو (1)