نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات (MDI)

متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات (MDI)   متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات با فرمول شیمیایی C15H10N2O2 یک ترکیب شیمیایی با