نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

زایلن مخلوط

زایلن مخلوط   زایلن دارای سه ایزومر اورتو ، پارا و متا زایلین می‌باشد که هر سه دارای فرمول مولکولی