اپوکسی رزین (1)

استایرن بوتادین رابر (1)

اکریل نیتریل بوتادین استایرن (1)

پلي اتيلن ترفتالات (1)

پلی اتيلن سبک (1)

پلی اتيلن سنگين (1)

پلی استايرين (1)

پلی بوتادين رابر (1)

پلی پروپيلن (1)

پلی کربنات (1)

پلی وینیل کلراید (1)