1 and 3 butadiene (3)

acetic acid (1)

alkyl benzene linear (1)

ammonia (1)

ammonium nitrate (1)

ammonium sulfate (1)

argon (1)

baking soda (1)

benzene (1)

caustic soda (1)

di ammonium phosphate (1)

ethanolamine (1)

ethylene dichloride (1)

ethylene glycol (1)

exo alcohol

heavy alkyl benzene (1)

heavy aromatic (1)

hydrochloric acid (1)

melamine crystals (1)

methyl diphenyl diisocyanate mdi (1)

mixed xylene (1)

nitric acid (1)

orthosiline

parazylene

potassium potassium chloride (1)

sodium carbonate (1)

Sodium hypochlorite (1)

styrene monomer (1)

sulfur (1)

sulfuric acid (1)

terephthalic acid (1)

toluene

toluene di isocyanate (1)

urea (1)

vinyl acetate (1)