معاوضه و فروش زمین در متلقو دو قطعه

آدرس کامل :

مازندران,متل قو،انتهای دریا گوشه، تیلاکنار،جنب شهرک اکسیژن

گوگل مپ :
36°40’41.9″N 51°11’26.7″E

فروش و معاوضه دو قطعه زمین در شهر سلمانشهر ( متلقو )

معاوضه با خودرو
سند شورایی
با قابلیت اخذ سند تک برگ
۶ دانگ
قابل ساخت و ساز

قیمت زمین ۳۷۰ متری
یازده میلیارد و صد میلیون تومان

قیمت زمین ۲۵۰ متری
هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان

مالک آقای محمد صادقی

شماره ی تماس
09197869171

اطلاعات تماس
معاوضه و فروش زمین در متلقو دو قطعه
مازندران,متل قو،انتهای دریا گوشه، تیلاکنار،جنب شهرک اکسیژن
سایر اطلاعات
قیمت
$11,100,000,000,00