استایرن منومر پتروشیمی

عایق پلی استایرن – پلاستوفوم

منومراستایرن ارسال به سایر کشورها امکانپذیر است.

اطلاعات تماس
استایرن منومر پتروشیمی
Соборная площадь , مسکو, Москва 103073, Russian Federation