بازی کلمه یاب (واژه یابی)

بازی با کلمات در تمام فرهنگ ها و کشورها رواج دارد. این بازی ها علاوه بر اینکه در سنین کودکی و نوجوانی باعث میشود که دایره لغات کودک افزایش یابد، در سنین بزرگسالی موجب تقویت مغز و هوش شده و از ابتلا به بیماری آلزایمر جلوگیری می کند.

قانون بازی

جدولی از حروف الفبا به شما داده می شود. شما باید کلمات با معنا را در این جدول پیدا کنید.کلمات  بصورت سطرکلمات بصورت ستونکلمات بصورت موربتعداد کلمات مورد نظر در هر بازی برای شما نوشته شده است.
word search easy

کلمه یاب آسان

تعداد کلماتی که باید پیدا کنید: 7 کلمه
word search medium

کلمه یاب متوسط

تعداد کلماتی که باید پیدا کنید: 10 کلمه
word search hard

کلمه یاب سخت

تعداد کلماتی که باید پیدا کنید: 15 کلمه