سیمان, صادرات کالا

مشخصات شیمیایی و فیزیکی سیمان

مشخصات سیمان

در مقاله قبلی مطالبی را درباره انوع سیمان و کاربرد های آنها ذکر کردیم . در این مقاله مشخصات شیمیایی و فیزیکی سیمان را خواهیم گفت.

ردیف

ویژگی های شیمیایی

نوع سیمان پرتلند

روش آزمون

(1) 1

2

3

4

5

1

درصد اکسید سیلیسیم SiO2 (حداقل)

20

طبق اسندارد ملی ایران به شماره 1692

2

درصد اکسید آلومینیوم Al2O3 (حداکثر)

6

3

درصد اکسید آهن Fe2O3 (حداکثر)

6

6.5

4

درصد اکسید منیزیم MgO (حداکثر)

5

5

5

5

5

5

درصد تری اکسید گوگرد SO3 (حداکثر)

C3A≤8

3

3

3.5

2.3

2.3

C3A>8

3.5

4.5

6

درصد کسر وزن در اثر سرخ شدن (حداکثر)

3

3

3

2.5

3

7

درصد باقیمانده نامحلول (حداکثر)

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

8

درصد سه کلسیم سیلیکات C3S (حداکثر)

35

9

درصد دو کلسیم سیلیکات C2S (حداقل)

40

10

درصد سه کلسیم آلومینات C3A (حداکثر)

8

15

7

5

11

درصد مجموع چهار کلسیم آلومینوفریت و دو برابر سه کلسیم آلومینات (2C3A+C4AF) ویا چهارکلسیم آلومینوفریت و دوکلسیم فریت (C4AF+C2F) (حداکثر)

25

در ادامه در جدول زیر با مشخصات انواع سیمان پرتلند آشنا می شویم.

ردیف

ویژگیها

نوع سیمان پرتلند

روش آزمون

1-325

1-425

1-525

2

3

4

5

1

سطح مخصوص cm2/g (حداقل)

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

390

2

انبساط  اتوکلاو درصد (حداکثر)

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

391

3

زمان گیرش با سوزن ویکات

3-1 اولیه به دقیقه (حداقل)

45

45

45

45

45

45

45

392

3-2 نهایی به ساعت (حداقل)

6

6

6

6

6

6

6

392

4

تاب فشاری kg/cm2

4-1 یکروزه (حداقل)

125

393

4-2 دوروزه (حداقل)

100

200

393

4-3    سه روزه (حداقل)

120

100

240

85

393

4-4 هفت روزه (حداقل)

200

175

70

150

393

4-5 بیست و هشت روزه (حداقل)

(حداکثر)

325

525

425

625

525

315

180

270

393

5

حرارت هیدراتاسیون کالری برگرم

5-1 هفت روزه (حداکثر)

70

60

394

5-2 بیست و هشت روزه (حداکثر)

70

394

6

انبساط سولفات چهارده روزه (حداکثر) درصد

0.040

391

جالب ترین و جدیدترین اخبار و آموزش های تجاری، بازرگانی و بین المللی را تنها در مجله گروه بازرگانی گلدن مارت دنبال کنید.

خرید سیمان از گلدن مارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *